ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΗΤΑ

 

ΡΑΚΟΡ

18 Χ 1/2 ΑΡΣ.=2,30

18 Χ 1/2 ΘΗΛ.=2,00

18 Χ 18=2,40

18 Χ 3/4 ΘΗΛ=2,50

15 Χ 1/2 ΘΗΛ=1,80

15 Χ 15=2,00

15 Χ 3/4 ΑΡΣ=2,40

15  Χ 3/4 ΘΗΛ=2,50

28 Χ 1 ΘΗΛ=4,60

28 Χ 1/1.4=5,00

42 Χ 1/1.4 ΑΡΣ=12,50

 

ΒΕ

Φ18=1,50

Φ22=2,60

 

ΗΜΙΒΕ

Φ18=1,50

Φ22=2,70

 

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΟΛΗΚΕΣ

Φ15Χ3/4 ΘΗΛ=0,70

 

ΤΑΦ

Φ18=0,45

Φ22=0,70

Φ28=1,25

Φ42=4,50

Φ54=7,50

 

ΤΑΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ

Φ35=1,20

 

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΛΗΤΕΣ

Φ18=0,25

Φ22=0,45

Φ28=0,80

Φ35 ΑΡΣ-ΘΗΛ=2,00

Φ54=4,00

 

ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ

Φ15=0,15

Φ18=0,26

Φ22=0,40

Φ28 ΑΡΣ-ΘΗΛ=0,70

Φ35=1,70

Φ35 ΑΡΣ-ΘΗΛ=1,80

 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Φ18=0,35

Φ18 ΑΡΣ-ΘΗΛ=0,35

Φ22=0,55

Φ22 ΑΡΣ-ΘΗΛ=0,55

Φ28=0,95

Φ54=5,00

 

ΣΥΣΤΟΛΕΣ

22 Χ 15=0,25

22 Χ 15=025

28 Χ 15=0,40

28 Χ 22=0,40

42 Χ 15=5,00

42 Χ 22=1,50

42 Χ 28=1,30

42 Χ 35=1,20

54 Χ 22=3,00

54 Χ 28=3,80

54 Χ 35=3,50

54 Χ 42=3,50

 

ΜΟΥΦΕΣ

Φ18=0,14

Φ22=0,22

 

ΜΑΣΤΟΙ

18 Χ 3/4 ΘΗΛ=0,50

18 Χ  3/4 ΑΡΣ=0,40

22 Χ 1¨ΑΡΣ=0,80

22 Χ  1, 1/4=2,00

28 Χ  3/4 ΑΡΣ=1,00

28 Χ  1,1/4 ΘΗΛ=1,50

28 Χ 1,1/4 ΑΡΣ=1,30

28 X 1,1/2 AΡΣ=1,40

28 Χ 1, 1/2 ΘΗΛ=1,70

35 Χ 1 ,1/4 ΘΗΛ=1,40

35 Χ 1, 1/2 ΑΡΣ=1,60

35 Χ 1, 1/2 ΘΗΛ=1,80

42 Χ 1, 1/4 ΘΗΛ=1,60

42 Χ 1,1/2 ΘΗΛ=1,90

42 Χ 2  ΑΡΣ=2,90

42 Χ 2 ΘΗΛ=3,30

54 Χ 2 ΑΡΣ=3,10

54 Χ 2 ΘΗΛ=3,30